Dirigenten

Vår dirigent er Charlotte Espejord Jakobsen.  Hun er den tiende dirigenten siden korets oppstart i 1976, og vi har hatt den glede å høste av hennes kunnskaper innen sang, sangteknikk og musikk siden 2014. 

Charlotte er fra Bodø og har utdanning som faglærer i musikk, med sang som hovedfag, fra Universitetet i Nordland.  Hun fullførte sin dirigentutdanning med NTNU i Trondheim sommeren 2013.  Foruten å dirigere kor, jobber Charlotte med musikk i ulike former, deriblant sangundervisning, musikkbarnehage, musikk med eldre, med barn og unge med spesielle behov.  Hun underviser også i musikk i grunnskolen.