Kalender

Våren 2022:

Ingen planlagte arrangementer grunnet smittevernsituasjonen.

Konserter og opptredener 2021:

04. des kl 19:00 Konsert «Velkommen inn» i Skjerstad Kirke. 
05. des kl 17:00 Lysmesse Skjerstad Kirke
08. des kl 17:00 Konsert Furumoen Sykehjem
19. des kl 14:00 Skjerstad Kirke, 17:00 Misvær kirke synger og spiller inn jula
24. des kl 14:00 Skjerstad Kirke. Vi synger på julegudstjeneste. 
25. des kl 13:00 Synger på gudstjeneste Skjerstad Kirke.